Ceník


FIRMY

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, paušální výdaje a doprava jsou zahrnuty v ceně.

Nabízíme možnost uzavření smlouvy na provádění revizí. V takovém případě se výše uvedené ceny ještě výrazně sníží. Nabízíme také možnost rozložení celkové ceny za revize do pravidelných měsíčních paušálních plateb.

Dále nabízíme školení elektrotechniků.

 

Revize elektrické instalace:

Cena za revize elektrické instalace se odvíjí od celkového rozsahu. U jednoduchých instalací jsme ve většině případů schopni sdělit cenu po telefonu na základě předběžného popisu. U složitějších instalací většího rozsahu, sdělujeme cenu raději až po osobní prohlídce (platí pro NN i VN).

Revize strojů a technologických zařízení:

 • Revize stroje (např. soustruh, lis, frézka): od 300,- Kč až 1000,- Kč podle stavu a počtu kusů.
 • Revize svařovacího zdroje: od 100,- Kč až 500,- Kč podle počtu kusů.
 • Revize robotického pracoviště: od 800,- Kč až 2500,- Kč podle počtu kusů a rozsahu vybavení.

U větších strojů a technologických celků se cena odvíjí od celkového rozsahu.

Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí:

 • Počet nad 1000 spotřebičů: od 20,- Kč za kus (dle rozsahu, charakteru prostředí, počet a rozmístění poboček atd.)
 • Počet do 1000 spotřebičů: od 30,- Kč za kus.
 • Počet do 500 spotřebičů: od 35,- Kč za kus.
 • Počet do 200 spotřebičů: od 40,- Kč za kus.
 • Počet do 50 spotřebičů: 50,- kč za kus + 1500 paušální výdaje.

Školení a přezkušování elektrotechniků:

Cena za školení, přezkoušení a vydání osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb. se odvíjí především od počtu účastníků a rozsahu kvalifikace. Cena je stanovena od 250,- Kč za jednoho účastníka školení.

 

ORGANIZACE

Pro neziskové organizace jako jsou školy, školky, ústavy sociální péče, spolky a nadace s charakterem pomoci lidem, zvířatům, či veřejně prospěšným projektům máme připraveny zvýhodněné podmínky:

 • poskytnutí slevy při provádění revizí elektro až 50%
 • poskytnutí dalších slev při opakovaných revizích
 • možnost rozložení celkové ceny do pravidelných měsíčních plateb
 • zdarma zavedení evidence pomocí systému čárového kódu při revizích elektrických spotřebičů – lze rozšířit na vedení evidence všeho majetku organizace
 • zdarma vypracování podrobného plánu údržby, kontrol a revizí

Cena za revize elektrické instalace se odvíjí od celkového rozsahu. Paušální výdaje a doprava jsou zahrnuty v ceně.

U jednoduchých instalací jsme schopni sdělit cenu po telefonu na základě předběžného popisu.

DOMÁCNOSTI

Revize elektrické instalace

Cena za revize elektrické instalace se odvíjí od celkového rozsahu. Paušální výdaje a doprava jsou zahrnuty v ceně.

U jednoduchých instalací jsme schopni sdělit cenu po telefonu na základě předběžného popisu.

Revize hromosvodů

– Revize hromosvodů dle v současnosti platného souboru norem ČSN EN 62 305.
– Revize hromosvodů dle dříve platné normy ČSN 34 1390.

 • Byt: 800 - 2500 Kč bez DPH
 • Rodinný dům: 1000 - 3900 Kč bez DPH
 • Hromosvod rodninného domu: 500 - 1500 Kč bez DPH
 • Společné prostory bytových domů (1 vchod): 1000 - 4900 bez DPH

 

725 816 416